Profil firmy

Naša spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu od roku 1994. Spoločnosť sa špecializuje na obnovu bytového fondu. Realizujeme najmä opravy obvodového, strešného a fasádneho opláštenia bytových domov. Našimi odberateľmi sú bytové družstvá a spoločnosti spravujúce domy s komunálnymi bytmi. V súčasnosti sme našu činnosť rozšírili i na spoločenstvá bytov s inou správcovskou obsluhou. Venujeme sa i iným stavebným aktivitám. Realizovali sme stavebné práce i v zahraničí na bytových a občianskych stavbách. Firma sa zaoberá i finančným poradenstvom a projektovou činnosťou. V súčasnej dobe je štruktúra Bulla s.r.o. stabilizovaná a na domácom trhu sa prezentujeme ako stredne veľká stavebná spoločnosť, ktorá zamestnáva približne 30 zamestnancov a dlhodobo spolupracuje so širokou škálou osvedčených subdodávateľov. Máme vybudovaný vlastný park automobilov, zdvíhacích zariadení, dielní a príslušnej drobnej mechanizácie. Zameriavame sa na kvalitu práce a schopnosť v krátkych termínoch realizovať dané požiadavky.
Spokojnosť našich klientov je náš hlavný cieľ.
Bulla s.r.o. 2004 © All rights reserved, contact mail: info@balkony.sk, webmaster: webmaster@balkony.sk