Služby

Balkóny a loggie

S opravami balkónov a lóggií na všetkých typoch konštrukčných sústav má naša spoločnosť bohaté skúsenosti. Ponúkame rôzne alternatívne riešenia rekonštrukcie vzniknutých porúch od čiastočných opráv až po kompletnú rekonštrukciu balkónových konštrukcií, prípadne nové balkónové konštrukcie. Naše riešenia sú podložené razovými skúškami výplní balkónov i ich ukotvenia, potvrdené certifikátmi z TSUS-u.

Disponujeme vlastnými zámočníckymi dielňami, ktoré majú za sebou rekonštrukciu viac ako 7 000 balkónových a lóggiových konštrukcií. Vo firme prebieha aj vlastný vývoj nových konštrukcií. Konštrukcie realizujeme z pokrokových materiálov ako sú hliník a nerez.

Fasádne práce

Firma Bulla s.r.o. sa špecializuje na obnovu bytových domov so zameraním na zateplenie. Vlastníme licencie vydané TSUSom na kontaktné zatepľovacie systémy Baumit, Hasit a Bolix.

V rámci komplexných dodávok pri opravách bytových domov prevádzame i doplnkový sortiment klampiarskych prác, ale aj výplne otvorov včítane vstupov od renomovaných výrobcov ako sú Salamander, Gealan IQ.

Naša firma previedla rekonštrukciu fasád :

  • rôznymi zatepľovacími systémami v rozsahu 185 271,64 m2 .
  • bez zateplenia v rozsahu 36 000 m2.

Strechy

Opravy plochých striech na obytných domoch prevádzame od roku 1994. V súčasnosti sa firma viac zameriava na realizáciu hydroizolačných fólií na báze bez podpisu PVC a to hlavne na TPO (termoplastický polyolefín) ako aj na EPDM (Ethylene propylene diene monomer). Na obidva druhy certifikovaných systémov má naša firma licenciu.

Máme vlastné klampiarske dielne vybavené tak, že sú schopné vytvoriť oplechovanie konštrukcií najrôznejších tvarov z najmodernejších materiálov.

Závesné lávky

Pri realizácií prác na výškových stavbách používame závesné lávky od roku 1996. V priebehu rokov sme získali bohaté skúsenosti pri práci s týmito mechanizmami. Previedli sme práce na viac ako 60 výškových domoch. Vlastníme 16 výškových závesných lávok s elektrickým pohonom. Všetky lávky sú certifikované s osvedčením o technickom stave. Firma zamestnáva zaškolených pracovníkov, ktorí sú vlastníkmi preukazu o osvedčení na manipuláciu so závesnými lávkami.

Projekčná činnosť, fasádne štúdio

Všetky nami realizované práce zabezpečujeme aj projekčne.

Projekty pre zateplenie zabezpečíme s kompletnou termovíziou, teplotechnickými posúdeniami a tepelnou bilanciou novonavrhnutých konštrukcií. Pri fasádnych prácach zabezpečíme aj vizualizáciu nových konštrukcií.

Projekty v oblasti striech zabezpečujeme vrátane diagnostiky pôvodných konštrukcií v náväznosti na voľbu opravy strešných plášťov.

Finančné poradenstvo

V oblasti finančného zabezpečenia nami navrhovaných prác prevádzame poradenskú činnosť pre zabezpečenie úverového vykrytia nákladov z komerčných peňažných ústavov i zo štátneho fondu rozvoja bývania.

Máte záujem o naše služby?

neváhajte nás kontaktovať

Spokojní klienti

Miroslav
Miroslav
Sereď, Cukrovarská ul.

Stavebné práce boli vykonané v dobrej kvalite, bez závad a nedorobkov v zmysle noriem STN.

Čítaj ďalej
Dagmar
Dagmar
Nitra, Škultétyho ul.

Na základe skúseností odporúčam aj iným vlastníkom bytov využiť služby tejto stavebnej firmy pri obnove bytového domu.

Čítaj ďalej
Alžbeta
Alžbeta
Nitra, Sitnianska ul.

Bolo mi cťou zabezpečovať práce, ktoré mi vyplývali z pozície zastupovania vlastníkov domov s Vašou spoločnostou.

Čítaj ďalej
Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Používaním webstránok balkony.sk nám dávate súhlas s ich používaním na uloženie informácií. Viac informácií
OK